Údolí železa a bronzu

Cesta za
keramikou

Krása dřeva

Co nás šatí

Děti shlédnou
ukázky kovářských
technik a zhotoví
si svůj kovářský
výrobek
více.

Děti se seznámí
s uměleckořemeslným zpracováním hlíny,
vyzkouší práci na
hrnčířském kruhu
více

Děti vyzkouší různé
pracovní postupy
v řezbářství,
zhotoví si vlastní
výrobek ze dřeva
více

Děti si mohou
skoušet různé
techniky výroby,
práci s kolovratem,
tkalcovským strojem
více

Výukové programy pro žáky I. a II. stupně základních škol
Uměleckořemeslné zpracování hlíny, kovu, textilu a dřeva

Ekologické volnočasové centrum Švýcárna připravilo pro žáky I. a II. stupně ZŠ 1–2 denní programové bloky 4 interaktivních dílen se zaměřením na uměleckořemeslné zpracování hlíny, textilu, kovu a dřeva. Programy seznámí vaše žáky s tradičními řemesly, jejich podstatou, historií i aktuálními trendy, ale zejména jim umožní si tato řemesla vyzkoušet, nechat se nadchnout, vyrobit první výrobek. Tím přispějí k většímu zájmu žáků o řemeslnou tvorbu, přiblíží žákům atraktivitu řemeslných oborů i jako smysluplnou volbu budoucího povolání.