Naši lektoři

Jan Jánský

Jan Jánský narozen 12. 4. 1977, od roku 1995 se nepřetržitě věnuje řemeslu Keramik-Hrnčíř. Ve své tvorbě je inspirován Dálným Východem, ale i Evropou a to zejména 14.-17. stoletím. Svoji tvorbu pálí různými způsoby, zejména v pecích na dřevo. Snaží se experimentovat s různými předpisy na výrobu glazur, čímž jsou jeho věci velice různorodého charakteru povrchů výrobků.

Jaromír Hánečka

A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?“

Matouš 6, 28-30

Narodil jsem se na Moravě ve městě Pernštejnů a Žerotínů, ve městě Blahoslavově a Komenského, ve městě Přerově. Celý život jsem nadšen přírodou, historií a technikou, ale stejně tak nadšeně prožívám současnost. V mládí jsem se věnoval archeologii a působil v Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Vyučil jsem se v Bystřici pod Hostýnem řemeslu truhlářskému - ohýbání dřeva. V současnosti se věnuji technickým a lidovým stavbám, lidovým řemeslům, zpracování slámy, dřeva a kovu, keramice, i zpracování vlny a lnu. Jako člen o. s. Elektromobily se snažím zvrátit falešné představy o tomto způsobu přepravy. Pracuji s mládeží na interaktivních vzdělávacích projektech, zaměřených na historii v souvislostech. Velkou mojí vášní jsou mlýny jak vodní, tak větrné. Z toho plyne i můj obdiv k literatuře Magdy Křivanové a Luděka Štěpána Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách a k podobným dílům. Mou životní filozofii kromě uvedeného motta velmi vystihuje svým vyprávěním Jean Lion v příběhu Elzéarda Bouffiera, muže, který sázel stromy.