O projektu: EVC Švýcárna školám – Řemesla v údolí

Informace o projektu: 

Název projektu:  EVC Švýcárna školám - Řemesla v údolí
Web stránky projektu: remesla.svycarna.eu
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0012
Název příjemce: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
Datum zahájení realizace projektu: 1. května 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. července 2013
Celková výše finanční podpory: 1 734 381,73 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu řemeslných oborů prostřednictvím realizace jednodenních a vícedenních kurzů pro I. a II. stupeň ZŠ ,které žáky stručně seznámí s historií oboru, aktuálními trendy a hlavně jim umožní zapojit se do tvorby, vyzkoušet si řemesla na "vlastní kůži" a vytvářet vlastní výrobky a tím zvyšovat jejich zájem o tyto obory.

Specifickými cíli projektu jsou:

1. Vytvořením nabídky programů zaměřených na praktickou a interaktivní výuku v unikátním přírodním prostředí Josefovského údolí v Moravském krasu rozšířit možnosti pro seznámení se s řemeslnou tradicí pro cílové skupiny žáků základních škol z okresů Blansko, Brno-venkov a v případě pobytových programů z celého Jihomoravského kraje.

2. Díky využití potenciálu historie a přírodního bohatství Josefovského údolí realizovat programy, které vedle trvalosti hodnot zpracování přírodních materiálů ukáží aktuální, atraktivní tvář tradičních řemesel a představí uměleckou i běžnou řemeslnou výrobu jako možnost tvůrčího uplatnění i v současné době.

3. Při realizaci programů pro žáky a studenty nejen předávat informace o historii a teorie řemeslné tvorba, ale působit díky jejich aktivnímu zapojení, zprostředkování souvislostí, prostřednictvím výuky zážitkem a na rozvoj jejich kreativity a pozitivně je ovlivňovat v oblasti postojů ve vztahu k řemeslné práci.

Klíčové aktivity: 

Aktivita 1:
Tvorba a realizace interaktivního programu Cesta za keramikou - měleckořemeslné zpracování hlíny

Aktivita 2:
Tvorba a realizace interaktivního programu Údolí železa a bronzu - uměleckořemeslné zpracování kovu

Aktivita 3:
Tvorba a realizace interaktivního programu Co nás šatí - uměleckořemeslné zpracování textilu

Aktivita 4:
Tvorba a realizace interaktivního programu Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Cílové skupiny projektu:

1) žáci obou stupňů ZŠ v okrese Blansko
2) žáci obou stupňů ZŠ v Jihomoravském kraji

Průběh řešení projektu:

1. monitorovací období (1. 5. 2012 - 31. 7. 2012)

  • Byl ustanoven realizační tým projektu a rozděleny jednotlivé úkoly, kompetence a odpovědnosti
  • Proběhlo vypracování a podpis pracovních smluv pro realizační tým projektu
  • Byl stanoven plán úkolů a aktivit, formulovány postupy jejich plnění
  • Byly započaty práce související s publicitou projektu – příprava dokumentů, internetové prezentace, zapracování prvků publicity do připravovaných lektorských manuálů
  • Metodici a lektoři započali realizaci klíčových aktivit:
  • příprava vzdělávacích etud jednotlivých řemesel
  • příprava vybavení dílen a plánování činností aktivit
  • Probíhaly pravidelné schůzky realizačního týmu projektu