Dílny

Údolí železa a bronzu

V rámci 20 volitelných modulů, zahrnujících teoretickou a praktickou část, děti se seznámí s uměleckořemeslným zpracováním kovů, sami si vyzkouší různé pracovní postupy a techniky, práci se železem na kovadlině, shlédnou ukázky kovářských technik a pracovních postupů a zhotoví si svůj kovářský výrobek.
Více.

Cesta za keramikou

V rámci 20 volitelných modulů, zahrnujících teoretickou a praktickou část, se děti seznámí s uměleckořemeslným zpracováním hlíny, vyzkouší si různé techniky výroby keramiky, práci na hrnčířském kruhu, vyrobí si vlastní keramický výrobek.
Více.

Krása dřeva

V rámci 20 volitelných modulů, zahrnujících teoretickou a praktickou část, děti se seznámí s uměleckořemeslným zpracováním dřeva, vyzkouší různé pracovní postupy a techniky v řezbářství, poznají používané dřeviny a techniky opracování dřeva, práci s řezbářskými a truhlářskými nástroji, shlédnou ukázky řezbářských výrobků a používaných strojů, zhotoví si vlastní výrobek ze dřeva. Více.

Co nás šatí

V rámci 20 volitelných modulů, zahrnujících teoretickou a praktickou část, se děti seznámí s uměleckořemeslným zpracováním textilu, mohou si vyzkoušet různé techniky výroby, práci s kolovratem, tkalcovským strojem a zhotoví si svůj textilní výrobek.
Více.