Údolí železa a bronzu

Výukový program pro žáky I. a II. stupně základních škol

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

V rámci 20 volitelných modulů, zahrnujících teoretickou a praktickou část, děti se seznámí s uměleckořemeslným zpracováním kovů, sami si vyzkouší různé pracovní postupy a techniky, práci se železem na kovadlině, shlédnou ukázky kovářských technik a pracovních postupů a zhotoví si svůj kovářský výrobek.

Teoretická část:

 • materiál železná ruda a historie jeho zpracování - lokální souvislost - areál Staré huti v Josefovském údolí, další kovy
 • umělecké kovářství a jeho základní techniky, tematický film
 • současnost zpracování kovů a kovářství

Praktická část

 • ukázky tavby a lití kovu
 • ukázky kutí v kovárně
 • výroba vlastního nenáročného kovářského výrobku

Možnost jednodenních i vícedenních vzdělávacích programů.

Ukázka výukových částí programu:

 • Od rudy ke kovu
 • Odlévání výrobků z cínu
 • Povrchové úpravy kovů
 • Drátění brouci
 • Kování - tepání


Údolí železa a bronzu

Cesta za
keramikou

Krása dřeva

Co nás šatí